Repeater verksamhet

Du, som vill stödja radioklubbens repeaterverksamhet, kan sätta in ett frivilligt belopp på Handelsbanken, clearingnr: 6196, kontonr: 84 251 905. Ange gärna din signal och ditt namn.

// Jouni

Posted in Nyheter | Comments Off

Nynäshamns Radioamatörers årsmöte 2015.

Nynäshamns Radioamatörers årsmöte 2015.
Lördagen den 21 februari var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer.
Mötet hade samlat 10 medlemmar.
Förhandlingarna avlöpte helt enligt given dagordning.
Styrelsen som består av ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare Kjell A SMØEQN,
kassör Bosse SMØGSZ omvaldes för ytterligare ett år. Även suppleanterna
Lasse SMØXT och Jouni SMØMMO omvaldes för ett år.
Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 100 kr.
Styrelsen avrapporterade angående vår repeater SKØBJ. Repeatern som nu är i full
drift har visat sig ha god räckvidd och har blivit väl emottagen av många på Södertörn
och har även flera användare bort mot Södermanland.
Alla arbeten med att färdigställa skalskyddet och göra en del förstärkningar av elinstallationen har nu slutförts. Planer finns även på en etapp 2 som innehåller hoplänkning av NRA:s repeater med repeatern i Huddinge och den i Flen. Jouni presenterade en lista på materiel som det är tänkt att NRA skall ta över. Styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare med detta.
Våra två hemsidor har nu blivit en med adressen www.sk0bj.se med Ulf SM1NVP som
WEB-master. Jouni jobbar på att hitta en ersättare till den APRS-utrustning som ägs av Ulf och som han efter påsk kommer att flytta hem till Gotland.
Föreningen bjöd mötesdeltagarna på kaffe med dopp.

Mötet avslutades med att ordförande Kjell B, SMØFEL, tackade de närvarande för visat intresse.

Kjell B SMØFEL
Ordförande

Posted in Nyheter | Comments Off

Ny domän

Nu är www.sk0bj.se driftsatt och den gamla domänen sk0bj.ham-radio-op.net funkar ett tag till.

Tja, stänger ner http://sk0bj.ham-radio.op.net nu. (2015-04-29)

Posted in Nyheter | Comments Off

Årsmöte

Nu är det bokat lördagen den 21 februari kl 15.00 för årsmöte i vår förening Nynäshamns Radioamatörer.

73 de Kjell B

Posted in Nyheter | Comments Off

Styrelse Möte med god fika…

Styrelse mötet genomfördes planenligt 15 nov, med efterföljande klubbmöte.

Det informerades om repeaterns framtid och behov av uppdatering med CTCSS ton på sändaren. Genomförandet ligger i planen och  genomförs när tid medges för en större insats och genomgång på vårkanten.

APRS stationen frodas och gör ett storartat jobb och fyller en viktig funktion i södra skärgården ner till Norrköping. Den länkar även ett stort antal Digipeaters från hela Mälardalen tidvis upp till Bollnäs och ner till Växjö och Kristinehamn i Väst.

Det börjar bli högtid att hitta ett nytt moden till APRS när vår lånade utrustning snart flyttar tillbaka till Gotland.

Bidrag tages  tacksamt till klubben sk0bj till bevarande av repeatern och APRS funktionen. Aktiviteten är låg bland medlemmarna men fyller en viktig funktion och sätter Nynäshamn på kartan.

Nu väntar repeatern på all jultrafik från julfirande besökare och Nynäshamns alla amatörer, hjälp till att svara på allmänt anrop och CQ på repeatern.

sm0mmo , sm1nvp

Posted in Nyheter | Comments Off