Nynäshamns Radioamatörers årsmöte 2015.

Nynäshamns Radioamatörers årsmöte 2015.
Lördagen den 21 februari var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer.
Mötet hade samlat 10 medlemmar.
Förhandlingarna avlöpte helt enligt given dagordning.
Styrelsen som består av ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare Kjell A SMØEQN,
kassör Bosse SMØGSZ omvaldes för ytterligare ett år. Även suppleanterna
Lasse SMØXT och Jouni SMØMMO omvaldes för ett år.
Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 100 kr.
Styrelsen avrapporterade angående vår repeater SKØBJ. Repeatern som nu är i full
drift har visat sig ha god räckvidd och har blivit väl emottagen av många på Södertörn
och har även flera användare bort mot Södermanland.
Alla arbeten med att färdigställa skalskyddet och göra en del förstärkningar av elinstallationen har nu slutförts. Planer finns även på en etapp 2 som innehåller hoplänkning av NRA:s repeater med repeatern i Huddinge och den i Flen. Jouni presenterade en lista på materiel som det är tänkt att NRA skall ta över. Styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare med detta.
Våra två hemsidor har nu blivit en med adressen www.sk0bj.se med Ulf SM1NVP som
WEB-master. Jouni jobbar på att hitta en ersättare till den APRS-utrustning som ägs av Ulf och som han efter påsk kommer att flytta hem till Gotland.
Föreningen bjöd mötesdeltagarna på kaffe med dopp.

Mötet avslutades med att ordförande Kjell B, SMØFEL, tackade de närvarande för visat intresse.

Kjell B SMØFEL
Ordförande

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.