Referat från Årsmötet 2022

Lördagen den 26 februari var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer.
Mötet hölls som vanligt i NSS Gula Villan med 8 deltagande medlemmar.
Via nätet fanns även 3 medlemmar som lyssnade på mötet.
Årsmötesförhandlingarna avlöpte helt enligt given dagordning.
Styrelsen med ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare kjell A SMØEQN och
kassören Bosse SMØGSZ omvaldes för ytterligare ett år.
Suppleanterna Jouni SMØMMO och Bernt SMØDJW omvaldes för ett år.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 100 kr. Efter
årsmötet gjorde Bernt en demo av digitala moden FT8 för DX-ing och
visade också lite vad det finns för hjälpmedel i dag när man jagar DX.
Vår hemsida med adressen www.sk0bj.se med Ulf SM1NVP som
WEB-master fungerar bra. En ny repeater är under införande på
2-meter och även en på 70-centimeter. Närmare information
kommer
här på Webben och till Er alla via e-post.
Medlemsavgiften kan betalas in på vårt konto i Handelsbanken.
Clearingnr 6196 Konto 84 251905
Beroende på vilken bank man har får man ibland lägga till en eller två nollor
före kontonumret för att uppfylla den egna bankens villkor för betalning.

Kjell B SMØFEL
Ordförande

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>