Nynäshamns Radioamatörers årsmöte 2020.

Lördagen den 15 februari var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer.
Mötet hade samlat 8 medlemmar i NSS Gula villan. Därtill hade vi besök av
3 andra amatörer från Haninge. Mötet började med att Björn SAØBXI
informerade oss mötesdeltagare vad föreningen AMPERNet Sverige sysslar med.
Vi fick en utförlig förklaring vad föreningen vill. Den bygger ett eget internet för
Sveriges radioamatörer och har anslutning till SUNET som
står för svenska
universitetets datornätverk och är en enhet på
Vetenskapsrådet.
AMPERNet ska kunna bistå om det ordinarie internet fallerar.
Vår förening SKØBJ bjöds in att ansluta sig till det.
Vi tackar Björn för information om AMPERNet och tackar för inbjudan att
få ansluta oss till föreningen. Det ska bli intressant och se när vi kommer igång.
Efter ett kort uppehåll för kaffe kom årsmötesförhandlingarna igång som
avlöpte helt enligt given dagordning.
Styrelsen med ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare Kjell A SMØEQN
och kassören Bosse SMØGSZ omvaldes för ytterligare ett år.
Suppleanterna Jouni SMØMMO och Bernt SMØDJW omvaldes för ett år.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 100 kr.
Vår hemsida med adresser www.sk0bj.se med Ulf SM1NVP
som WEB-master fungerar bra. Den APRS-utrustning som ägs av
Ulf finns på vårt repeater-QTH men för tillfället har vi ingen internet-
anslutning till den.

Kjell B SMØFEL
Ordförande

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.