Referat från årsmötet 2019

Lördagen den 16 februari var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer.
Mötet hade samlat 10 medlemmar i NSS Gula villan.
Förhandlingarna avlöpte helt enligt given dagordning.
Styrelsen med ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare Kjell A SMØEQN och
kassören Bosse SMØGSZ omvaldes för ytterligare ett år.
Suppleanterna Jouni SMØMMO och Bernt SMØDJW omvaldes för ett år.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 100 kr.
Jounis föreslag, från föregående år, att medlemmarna i föreningen letar i sitt
hem efter intressanta foton och dokument att publicera på NRA:s hemsida,
togs upp igen. Vi hoppas att det skall bli verklighet.
Vår hemsida med adressen www.sk0bj.se med Ulf SM1NVP som WEB-master
fungerar bra. Den APRS-utrustning som ägs av Ulf finns nu på vårt repeater-QTH.
Den är mycket flitigt använd och har god räckvidd.
Efter mötet fick Ulf SM5E ordet för att ge oss en inblick i vad SDR är.
Software Defined Radio (SDR) är en teknik som tillåter oss att bygga
radiomottagare som samplar radiosignaler och bearbetar dem på en dator
eller ett inbyggt system. På samma sätt kan sändare byggas som genererar
RF-signalen digitalt och sedan konvertera den till analog. Ulf visade att med
hjälp av en billig USB DVB-T-dongle kan du enkelt komma in i SDR.
Det låter dig lyssna på radiosignalerna runt dig. På sdr.hu kan du hitta
SDR-mottagare som amatörradiooperatörer delade, så du kan lyssna på
radiosignaler utan att ens behöva köpa SDR-hårdvara!
Föreningen bjöd mötesdeltagarna på kaffe, bullar och dricka.
Mötet avslutades med att ordförande Kjell B tackade de närvarande
för visat intresse.

Kjell B SMØFEL
Ordförande

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.