Verksamhetsberättelse 2018-01-01 till 2018-12-31

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande                   Kjell Börjesson             SMØFEL
Sekreterare                   Kjell Andersson            SMØEQN
Kassör                           Bo-Åke Lorentzson      SMØGSZ
Styrelsesuppleant       Jouni Lundberg            SMØMMO
Styrelsesuppleant       Bernt Lahti                    SMØDJW

Valda att granska styrelsens arbete har varit:
Revisor                         Christer Sundin             SMØDKS
Revisorsuppleant          Per-Åke Åkesson        SMØIQJ

Under året har styrelsen haft 1 protokollfört styrelsemöte.

Våra sked på 3642 SSB alla dagar kl 9.00 SNT för föreningens medlemmar,
nu även kallad ”Nynäsringen” fortsätter som vanligt.
Nu gäller samma tid alla dagar i veckan. Vi är fortfarande några stycken som
träffas på ”Nynäsringen” varje dag.
Årsmöte hölls vid NSS varv den 17 februari 2018 med deltagande av 9 medlemmar.
Det blev omval av ordförande Kjell Börjesson, sekreterare Kjell Andersson samt
kassör Bo-Åke Lorentzson.
Till suppleanter omvaldes Jouni Lundberg och som ny suppleant valdes Bernt
Lahti SMØDJW. Till revisor omvaldes Christer Sundin och till revisorssuppleant
omvaldes Per-Åke Åkesson.
Vår repeater SKØBJ har fungerat utan avbrott under året. Någon högre aktivitet i vår förening har den inte bidragit med men vi märker att den blivit något mer utnyttjad. Vi har försökt att öka aktiviteten något efter att vi på försök även träffas på repeatern på lördagarna kl 9.30. Detta har inte medfört någon ökad närvaro från andra än vi närmast
i styrelsen och en revisor. Vi jobbar vidare med att förse repeatern med nya funktioner. Ännu har vi inte fått till länkningen till två andra repeatrar som funnits med i planerna från början.
En APRS, som ägs av Ulf finns på vårt repeater-QTH, fungerar utmärkt i mellan Sverige. Nu har Jouni och Ulf monterat en antenn för 50 MHz ovanför APRS antennen.
Vår hemsida som nu har domännamnet skØbj.se har uppdaterats sparsamt.
Det förslag som Jouni framförde på årsmötet att medlemmarna i föreningen letar i sitt hem efter intressanta foton och dokument som kan publiceras på NRA:s hemsida har inte gett något resultat. Jouni förslog även att klubben bör utöka möjligheterna till sammankoppling med andra radioklubbar via internet. Det har ännu inte blivit av.
Ni är välkomna att höra av Er till Kjell B.
Ulf hjälper till att underhålla hemsidan med vår hjälp med nyheter.

Vid årets slut har föreningen 16 betalande medlemmar och i den nya kategorin stödmedlemmar är det 6 st.

Den avgående styrelsen vill härmed tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret och önska den nya styrelsen ett framgångsrikt amatörradioår.

Nynäshamn 2019-01-21

Kjell Börjesson                Kjell Andersson             Bo-Åke Lorentzson
Ordförande                                 Sekreterare                                Kassör

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.