Nynäshamns Radioamatörers årsmöte 2014.

Nynäshamns Radioamatörers årsmöte 2014.

Lördagen den 22 februari var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer.

Mötet hade samlat 9 medlemmar och en blivande medlem.

Förhandlingarna avlöpte helt enligt given dagordning.

Styrelsen som består av ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare Kjell A SMØEQN,

kassör Bosse SMØGSZ omvaldes för ytterligare ett år. Även suppleanterna

Lasse SMØXT och Jouni SMØMMO omvaldes för ett år.

Styrelsen hade föreslagit en höjning av medlemsavgiften från 50 kr till 100 kr per år.

Detta godkändes av mötet.

Styrelsen avrapporterade angående vår repeater SKØBJ. Repeatern som nu är i full drift har visat sig ha god räckvidd och har blivit väl emottagen av många på Södertörn.

Ännu återstår en del arbeten med att färdigställa skalskyddet och göra en del förstärkningar av elinstallationen. Planer finns även på en etapp 2 som innehåller hoplänkning av NRA:s repeater med repeatrarna i Huddinge och Flen.

Styrelsen hade inför årsmötet tagit fram en lista med förslag till olika aktiviteter för att öka intresset för aktiviteter inom klubben. Ett flertal av förslagna aktiviteter diskuterades.

Beslutade att de två befintliga hemsidorna slås samman till en med Ulf SM1NVP som WEB-master. Återkommer med adressen till den nya hemsidan senare när den är igång.

Årsmötet beslutade att låna ut klubbsignalen SKØBJ till den APRS-utrustning som ägs av Ulf SM1NVP och för närvarade finns i repeater-QTH:et. Mötet fick också frågan om man var intresserade av en 70 cm repeater för sammankoppling med befintlig 2-m repeater. Årsmötet beslutade att det för närvarande fick räcka med befintlig 2-m repeater.

På mötet fick vi 2 nya medlemmar. Det är Ulf Ståhlklinga SM5E (SMØPVE) och Tomas Engström SMØWQT som båda skall känna sig välkomna i föreningen.

Föreningen bjöd mötesdeltagarna på kaffe med dopp.

I samband med kaffet berättade Rolf SM5AJN minnen från uppstarten av NRA samt de första verksamhetsåren därefter. Rolf kom som nygift till Nynäshamn i början av 60-talet. Han var mycket aktiv och körde radio till långt in på nätterna. Tyvärr klagade grannarna på att han störde deras utrustning. Han flyttade då sin utrustning till sitt sommar QTH på Yxlö. Tack vare sitt radiointresse fick han många vänner ute i världen. När banken, där han arbetade, gav honom ett stipendium reste han till en amatör i södra Tyskland. Där fick han tillsammans med sin vän amatören bland annat besöka Hitlers Örnnäste.

Rolf avtackades med en uppskattande applåd av mötesdeltagarna.

Mötet avslutades med att ordförande Kjell B, SMØFEL, tackade de närvarande för visat intresse.

Kjell B SMØFEL

Ordförande

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.