Monthly Archives: December 2014

Styrelse Möte med god fika…

Styrelse mötet genomfördes planenligt 15 nov, med efterföljande klubbmöte. Det informerades om repeaterns framtid och behov av uppdatering med CTCSS ton på sändaren. Genomförandet ligger i planen och  genomförs när tid medges för en större insats och genomgång på vårkanten. … Continue reading

Posted in Nyheter | Comments Off