Author Archives: sm0fel

Referat från årsmötet 2019

Lördagen den 16 februari var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer. Mötet hade samlat 10 medlemmar i NSS Gula villan. Förhandlingarna avlöpte helt enligt given dagordning. Styrelsen med ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare Kjell A SMØEQN och kassören Bosse SMØGSZ omvaldes … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Verksamhetsberättelse 2018-01-01 till 2018-12-31

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Ordförande                   Kjell Börjesson             SMØFEL Sekreterare                   Kjell Andersson            SMØEQN Kassör                           Bo-Åke Lorentzson      SMØGSZ Styrelsesuppleant       Jouni Lundberg            SMØMMO Styrelsesuppleant       Bernt Lahti              … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment