Sk0bj QRV

SKØBJ repetern på 145.7125 MHz är QRV igen i QRP läge.
Duplex filtren behöver trimmas , innan vi lägger den i QRO läge.
Filtren har drivit i väg i frekvens på grund av hög omgivnings temperatur.

/SMØDJW /Bernt

Posted in Nyheter | Leave a comment

Sk0bj QRT

SKØBJ repetern på 145.7125 MHz är QRT.

Repeater byte men det blev något fel på nätdelen på den nya.
Behöver repareras , kan nog ta ett tag innan SKØBJ är QRV igen.

/SMØDJW /Bernt

Posted in Nyheter | Comments Off

Referat från Årsmötet 2022

Lördagen den 26 februari var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer.
Mötet hölls som vanligt i NSS Gula Villan med 8 deltagande medlemmar.
Via nätet fanns även 3 medlemmar som lyssnade på mötet.
Årsmötesförhandlingarna avlöpte helt enligt given dagordning.
Styrelsen med ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare kjell A SMØEQN och
kassören Bosse SMØGSZ omvaldes för ytterligare ett år.
Suppleanterna Jouni SMØMMO och Bernt SMØDJW omvaldes för ett år.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 100 kr. Efter
årsmötet gjorde Bernt en demo av digitala moden FT8 för DX-ing och
visade också lite vad det finns för hjälpmedel i dag när man jagar DX.
Vår hemsida med adressen www.sk0bj.se med Ulf SM1NVP som
WEB-master fungerar bra. En ny repeater är under införande på
2-meter och även en på 70-centimeter. Närmare information
kommer
här på Webben och till Er alla via e-post.
Medlemsavgiften kan betalas in på vårt konto i Handelsbanken.
Clearingnr 6196 Konto 84 251905
Beroende på vilken bank man har får man ibland lägga till en eller två nollor
före kontonumret för att uppfylla den egna bankens villkor för betalning.

Kjell B SMØFEL
Ordförande

Posted in Nyheter | Leave a comment

NRA Årsmöte 2022

Nynäshamns Radioamatörer kallar till årsmöte lördagen den 26 februari 2022 kl 15.00 på NSS varv.

NRA bjuder på förtäring.

Meddela deltagande till ordförande Kjell B.

Vill någon delta digitalt så ordnar vi det.

Välkomna Styrelsen
——————————————————-
Efter årsmötet tänkte jag köra en demo av digitala moden FT8 för DX-ing och samtidigt
visa lite vad det finns för hjälpmedel i dag när man jagar DX.

SM0DJW / Bernt

Posted in Nyheter | Leave a comment

Subton / CTCSS 123 Hz på Nynäshamns repeatern

Nya uppdaterade direktiv från SSA repeater koordinator från 3 Juni 2019

Förändringen från 77Hz till 123Hz har genomförs för att minska risken att starta andra repeaters på grannkanaler när användare modulerar över 3kHz på repeaterns infrekvens.
Klagomål har inkommit av andra repeater ägare på onödiga repeater uppstart/öppningar på intill liggande frekvenser, när repeatern har använts.
Om problemet är relaterat till bristfälliga MF-filter i andra repeater mottagare, är okänt när information saknas om utrustning och prestanda. Alla användare bör se över sin modulation att “NFM” används.
Generellt kan inte vanliga amatörradio utrustning användas till repeater byggen i tätorter med en tuffare radiomiljö, vilket verkar vara ett återkommande problem för flera, likaså bra duplexfilter med god trimning.
5 Juni 2019 / SKØBJ
Posted in Nyheter | Leave a comment