Nynäshamns Radioamatörers årsmöte 2020.

Lördagen den 15 februari var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer.
Mötet hade samlat 8 medlemmar i NSS Gula villan. Därtill hade vi besök av
3 andra amatörer från Haninge. Mötet började med att Björn SAØBXI
informerade oss mötesdeltagare vad föreningen AMPERNet Sverige sysslar med.
Vi fick en utförlig förklaring vad föreningen vill. Den bygger ett eget internet för
Sveriges radioamatörer och har anslutning till SUNET som
står för svenska
universitetets datornätverk och är en enhet på
Vetenskapsrådet.
AMPERNet ska kunna bistå om det ordinarie internet fallerar.
Vår förening SKØBJ bjöds in att ansluta sig till det.
Vi tackar Björn för information om AMPERNet och tackar för inbjudan att
få ansluta oss till föreningen. Det ska bli intressant och se när vi kommer igång.
Efter ett kort uppehåll för kaffe kom årsmötesförhandlingarna igång som
avlöpte helt enligt given dagordning.
Styrelsen med ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare Kjell A SMØEQN
och kassören Bosse SMØGSZ omvaldes för ytterligare ett år.
Suppleanterna Jouni SMØMMO och Bernt SMØDJW omvaldes för ett år.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 100 kr.
Vår hemsida med adresser www.sk0bj.se med Ulf SM1NVP
som WEB-master fungerar bra. Den APRS-utrustning som ägs av
Ulf finns på vårt repeater-QTH men för tillfället har vi ingen internet-
anslutning till den.

Kjell B SMØFEL
Ordförande

Posted in Nyheter | Leave a comment

Subton / CTCSS 123 Hz på Nynäshamns repeatern

Nya uppdaterade direktiv från SSA repeater koordinator från 3 Juni 2019

Förändringen från 77Hz till 123Hz har genomförs för att minska risken att starta andra repeaters på grannkanaler när användare modulerar över 3kHz på repeaterns infrekvens.
Klagomål har inkommit av andra repeater ägare på onödiga repeater uppstart/öppningar på intill liggande frekvenser, när repeatern har använts.
Om problemet är relaterat till bristfälliga MF-filter i andra repeater mottagare, är okänt när information saknas om utrustning och prestanda. Alla användare bör se över sin modulation att “NFM” används.
Generellt kan inte vanliga amatörradio utrustning användas till repeater byggen i tätorter med en tuffare radiomiljö, vilket verkar vara ett återkommande problem för flera, likaså bra duplexfilter med god trimning.
5 Juni 2019 / SKØBJ
Posted in Nyheter | Leave a comment

50 Mhz antenn

Nu har APRS antennen fått en 50 Mhz antenn ovanpå.

// Ulf

Posted in Nyheter | Leave a comment

Årsmöte

Hej alla

Vill påminna om årsmötet 11 Februari 15.00 med efterföljande aktivitet.

Det blir 4é årets tradition för mig och några till att efter årsmötet ges möjlighet att beskåda repeater platsen i Nynäshamn några minuter och därefter middag på China restaurangen “Litchi Garden” på Malmtorget i Nynäshamn till självkostnads pris.

Jag hoppas på ett stort deltagande i gemensam middag, tidigare rekord är 6 deltagare.

Jag har plats för två passagerare, om samåkning önskas från årsmötet.

Alla är välkomna, även utan medlemskap i sk0bj, vill du bli medlem eller sponsor för repeatern finns information på www.sk0bj.se

Besök gärna hemsidan och ge tips på material att fylla denna med till sm1nvp eller sm0fel

Ps: lite underhåll på repeater UPS och tillsyn på repeaterbåset 2017-01-20

Hälsningar
Jouni Lundberg

Posted in Nyheter | Comments Off

Aprs i nynäshamn

Nu är aprs:en i drift på repeater qth igen. Kjelle (sm0fel) och Ulf (sm1nvp) monterade den vid lunchtid den 21/12. Så nu kör vi ett halvår och sen får vi utvärdera den
Den ska ändras lite i inställningarna men den jobbar på nu iallafall. Den har bra täckning ner till Norrköping i söderut och tar det mesta på Södertörn.

// Ulf

Posted in Nyheter | Leave a comment